PUNE

POZICIONET E KERKUARA

 

FABRIKA E KËPUCËVE “ALBACO SHOES” sh.p.k.

Autostrada TR-DR, Km. 5, Kashar, TIRANË

Lider në prodhimin e këpucëve dhe veshjeve të punës, kërkon të punësojë

 

Punëtor për makineri për prodhimin e këpucëve

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të jetë i aftë të kryejne detyrat e kërkuara;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

Punëtor magazine

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të jetë i aftë të kryejne detyrat e kërkuara;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne.;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

Saldator / Metalpunues / Marangoz

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të jetë i aftë të kryejne detyrat e kërkuara;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

Mirmbajtës Mekanik / Elektromekanik

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

person me arsim në "Inxhnieri Elektrike" për të integruar në organikën e saj

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin inxhinieri elektrike;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

person me arsim në "Inxhnieri Mekanike" për të integruar në organikën e saj

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin inxhinieri mekanike;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

person me arsim në "Inxhnieri Elektronike" për të integruar në organikën e saj

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin inxhinieri elektronike;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

person me arsim në "Ekonomi" për të integruar në organikën e saj

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin Ekonomik;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

person me arsim në "Kimi" për të integruar në organikën e saj

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin per Kimi;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

"Nënpunës Logjistike"

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Inxhinieri ose ekonomi;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të zotërojë mirë programet bazë të kompjuterit, MS Office;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Eksperiencat e mëparshme konsiderohen avantazh.

"Inxhinier për Sigurimin Teknik"

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Vëninen në zbatim të legjislacionit të për sigurinë dhe shëndetin në punë;
 • Vlerësimi i riskut në punë dhe marrjen e masave për eleminimin ose zvogëlimin e tij;
 • Instruktimi dhe informimi praktik për sigurinë në punë;
 • Investigimin e aksidenteve dhe analiza e të gjitha problemeve teknike apo shqetesimeve të mundëshme per sigurine në punë;
 • Detyra të tjera të dhëna nga punëdhënësi.

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë për Inxhinieri;
 • Të zotërojë mirë gjuhën italiane, të folur dhe të shkruar;
 • Të zotërojë mirë programet bazë të kompjuterit, MS Office & Autokad;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Eksperiencat e mëparshme konsiderohen avantazh.

"Elektriçist/Mirëmbajtës"

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm profesional ose atë të lartë;
 • Zotërimi i gjuhës italiane konsiderohet avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

"Makiniste për makinat qepëse" për prodhimin e këpucëve dhe veshjeve

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Eksperiencat e mëparëshme të punës konsiderohen avantazh;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup;

Punëtor për makinat qepëse faqe këpucësh / Makiniste

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të jetë i aftë të kryejne detyrat e kërkuara;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup;
 • Eksperianca e mëparshme e punës konsiderohet avantazh.

Punëtor për makinat prerëse / Trançator

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të jetë i aftë të kryejne detyrat e kërkuara;
 • Të jetë i gatshëm të punojë me turne;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup;
 • Eksperianca e mëparshme e punës konsiderohet avantazh.

"Informatike" për të integruar në organikën e saj

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin për inxhinieri Informatike/Programim;
 • Të zoteroje gjuhet e programimit Java, Net- SQL;
 • Data Base MYSQL – SQL SERVER;
 • Të ketë njohuri ne ERP – MES - IIOT – WEB DESIGNER;
 • Jane te nevojshme njohurite e gjuhes Italiane dhe Anglese;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

"Mirëmbajtes rrjeti, Hardware & Software"

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin për informatikë;
 • Të zotërojë gjuhën italiane;
 • Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup.

Kompetenca të detyrueshme

 • Njohuri të sistemit operativ Microsoft Windows;
 • Njohuri të programeve MS Office;
 • Njohuri mbi protokollet e rrjetit;
 • Mirmbajtja e hardware, rrjeteve dhe software;
 • Të zotërojë nja nga gjuhët e programimit: Java, Python, C++, C#, SQL.

Kompetenca të preferueshme

 • Njohuri mbi sistemin Windows Server, Linux, IBM;
 • VMWare dhe File system;
 • Njohuri te Data Base management System: SQL Server, My SQL, Maria DB.

"Nëpunës për Zyrën e Personelit"

"Mjeke" për fabrikë

 • Me kontratë me orar të reduktuar;
 • Dy ore ne dite.

Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën elektrinika: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
ose te telefonojne ne nr e telefonit: 044400160 ose të paraqiten pranë fabrikës.

Na Kontaktoni