BOGRA

RRIPA SIGURIMI - EN361: CERBERO
KORDONI ME THITHËS TË ENERGJISË - EN355: USPLIT 2m
AMBALAZHIMI: WRAPPER BAG

BLITAR

PIKA LIDHJE: pika lidhje shpinore dhe gjoksore A/2 dhe anesore
RREGULLIME: TRESHE - pjesa e siperme dhe e poshteme e ripit - pjesa qendrore e brezit te pozicionimit
MATERIALI: rrip poliester me fortesi te larte, përbërësit në çelik të galvanizuar
NORMA: EN 358:2018, EN 361:2002

BLACK KITE

PIKA LIDHJE: pika lidhje shpinore
RREGULLIME: UNIKE - pjesa e poshteme e ripit
MATERIALI: rrip poliester me fortesi te larte, përbërësit në çelik të galvanizuar
NORMA: EN 361:2002

CERBERO

PIKA LIDHJE: pika lidhje shpinore dhe gjoksore A/2
RREGULLIME: UNIKE - pjesa e poshteme e ripit
MATERIALI: rrip poliester me fortesi te larte, përbërësit në çelik të galvanizuar
NORMA: EN 361:2002


SNAKER

PIKA LIDHJE: pika lidhje anesore
RREGULLIME: NJE - pjesa qendrore e brezit te pozicionimit
MATERIALI: rrip poliester me fortesi te larte, përbërësit në çelik të galvanizuar
NORMA: EN 358:2018

ROCKHAMPTON 60

GJATESIA: 60 cm
GJERESIA E RRIPIT: 30 mm
MATERIALI: rrip poliester me fortesi te larte
NORMA: EN 795-B:2012

SAVERYK 2 m

GJATESIA: 2 m
DIAMETRI LITARIT: 11 mm
MATERIALI: përbërësit në çelik të galvanizuar
NORMA: EN 355:2002

CRUXON 1,5 m

GJATESIA: 1,5 m
DIAMETRI LITARIT: 11 mm
MATERIALI: përbërësit në alumin
NORMA: EN 355:2002


WADSAFE

RREGULLIME: tokeza dhe unaza
GJATESIA: 2,0 m GJATESIA MAKSIMALE \ 1,3 m GJATESIA MINIMALE
DIAMETRI LITARIT: 11 mm
NORMA: EN 358:2018

MYGRAB 4 M

RREGULLIME: rrëshqitje ergonomike
GJATESIA: 4,0 m GJATESIA MAKSIMALE \ 0,6 m GJATESIA MINIMALE
DIAMETRI LITARIT: 12 mm
NORMA: EN 358:2018

ABSEIL SCREW

HAPJA: 18 mm
REZISTENCA MINIMALE: 25 kN
MATERIALI: celik i xinguar
NORMA: EN 362:2004

BADGER

GJATESIA: 2,15 m
GJERESIA E SHIRITIT: 45 mm
MATERIAL PER SHIRITIN: poliester
NORMA: EN 355:2002, EN 360:2002