710

MATERIALI: elastomer termoplastik (TPE)
LLOJI I MONTIMIT: MONTIM BAYONET PËR NJË LIDHJE TË SIGURTË
NORMATIVA: EN 140:1998

T1000T3

NIVELI I SIGURISE: A1 P3 R
LLOJI I MONTIMIT: MONTIM BAYONET PËR NJË LIDHJE TË SIGURTË
NORMATIVA: EN 14387:2004+A1:2008

T1111

NIVELI I SIGURISE: ABEK1
LLOJI I MONTIMIT: MONTIM BAYONET PËR NJË LIDHJE TË SIGURTË
NORMATIVA: EN 14387:2004+A1:2008

T1111T3

NIVELI I SIGURISE: ABEK1 P3 R
LLOJI I MONTIMIT: MONTIM BAYONET PËR NJË LIDHJE TË SIGURTË
NORMATIVA: EN 14387:2004+A1:2008


C813H

NIVELI I SIGURISE: P3 R
LLOJI I MONTIMIT: MONTIM BAYONET PËR NJË LIDHJE TË SIGURTË
NORMATIVA: EN 143:2000+A1:2006

LEEMED

NIVELI I SIGURISE: LLOJI IIR
NORMATIVA: EN 14683:2019+AC:2019
KARAKTERISTIKAT: pajisje mjekësore klasa 1- JO STERILE ,. një përdorimshe

SCREENFUL

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: pa valvula
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

BRAZING FFP2 VC R D

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tymra dhe mjegulla; rekomandohet për të bllokuar dhe lehtësuar ozonin, avujt e metaleve dhe aromat e pakëndshme që vijnë nga proceset e saldimit me përqendrime nën TLV.


PRIME-FIT FFP1

NIVELI I SIGURISE: FFP1
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

PRIME-FIT FFP2 V

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

AIR FREE FFP1

NIVELI I SIGURISE: FFP1
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

AIR FREE FFP2

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull


AIR FREE FFP2 VC

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym , mjegull dhe aromat e keqija

VERTIFLAT FFP2 V

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull