LEEMED

NIVELI I SIGURISE: LLOJI IIR
NORMATIVA: EN 14683:2019+AC:2019
KARAKTERISTIKAT: pajisje mjekësore klasa 1- JO STERILE ,. një përdorimshe

SCREENFUL

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: pa valvula
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

BRAZING FFP2 VC R D

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tymra dhe mjegulla; rekomandohet për të bllokuar dhe lehtësuar ozonin, avujt e metaleve dhe aromat e pakëndshme që vijnë nga proceset e saldimit me përqendrime nën TLV.

DOUBLEAIR FFP2 D

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull


DOUBLEAIR FFP3 V D

NIVELI I SIGURISE: FFP3
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

PRIME-FIT FFP1

NIVELI I SIGURISE: FFP1
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

PRIME-FIT FFP2 V

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

PRIME-FIT FFP2 VC

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym , mjegull dhe aromat e keqija


PRIME-FIT FFP3 V

NIVELI I SIGURISE: FFP3
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

AIR FREE FFP1

NIVELI I SIGURISE: FFP1
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

AIR FREE FFP2

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: pa valvula
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

AIR FREE FFP2 VC

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: guaske
MBROJTJA NGA: pluhur, tym , mjegull dhe aromat e keqija


UP-FLAT FFP2 V D

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

VERTIFLAT FFP2 V

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull

VERTIFLAT FFP2 VC

NIVELI I SIGURISE: FFP2
VALVOLA: me valvulë
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym , mjegull dhe aromat e keqija

VERTIFLAT FFP3 V

NIVELI I SIGURISE: FFP3
VALVOLA: me valvulë
FORMA: vertikale me palosje
MBROJTJA NGA: pluhur, tym dhe mjegull