NEW TIGRI S1 P SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e perpunuar me vrima
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Celik, rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Celik Inoks
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

NEW VOLGA S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e stampuar e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Celik, rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Celik Inoks
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

NEW RENO S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e stampuar e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Celik, rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Celik Inoks
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

RIACE S1 P SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e perpunuar me vrima
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Celik, rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Celik Inoks
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:TALLINN S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e stampuar e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Celik, rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Celik Inoks
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

RIGA S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e stampuar e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Celik, rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Celik Inoks
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

NEW BAFFIN S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e stampuar e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 38 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

BENCH S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 38 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:PULLEY GREY S1 P SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e perpunuar me vrima
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

NEW TIRRENIAN S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lekure e stampuar e papershkueshme nga uji
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

ORCADI S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lëkure e papërshkueshme nga uji dhe pëlhurë e ajroseshme
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

WEDDELL S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: Lëkure e papërshkueshme nga uji dhe pëlhurë e ajroseshme
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:GARONNE S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: lëkurë e shtypur e papërshkueshëme nga uji dhe pëlhurë e ajrosshme
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 36 - 47
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

FOWY S3 SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: lëkurë e shtypur e papërshkueshëme nga uji dhe pëlhurë e ajrosshme
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 36 - 47
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

NEW SUEZ S1 P SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: lëkurë kamoshi dhe pëlhurë e ajrosshme
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 36 - 48
PJESA E POSHTME E SHOLLES:

NEW ADRIATIC S1 P SRC

PJESA E SIPERME E KEPUCES: lëkurë kamoshi dhe pëlhurë e ajrosshme
PJESA E POSHTEME E KEPUCES: Poliuretani me densitet të dyfishtë
ELEMENTI MBROJTES I MAJES SE KEPUCES: Fibra Xhami, Jo metalike por me fibra xhami rezistent ne 200 J
PLLAKA E VENDOSUR NE SHOLLE: Jo metalike APT Plate - E pa depertueshme
PERFORMANCE E SHTUAR TEKNIKE: pa Metal
MASAT/NUMRAT: 39 - 47
PJESA E POSHTME E SHOLLES:Página 1 de 8